Bipolär sjukdom och tvångsspel

By author

Bipolär sjukdom innebär oftast att vara manisk och deprimerad i perioder. Mellan perioderna brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt. Perioderna med depression eller mani kan vara olika långa och återkomma olika ofta. I vissa fall kan man ha en blandning av både maniska och depressiva symtom.

Registret fyller också en viktig funktion för forskning kring bipolär sjukdom. BipoläR startade sin datainsamling under 2004. I dag finns ca 240 aktiva enheter anslutna till registret och det finns ca 20 000 patienter registrerade. Läs mer om BipoläR här. Slutligen pågår ett större forskningsprojekt där information hämtad från S:t Reportage: Bipolär sjukdom, Gunnars berättelse Innehållet gäller Västra Götaland – Att jag har bipolär sjukdom har varit min källa, min kreativitet och mitt allt. Men det har visat sig att jag jobbar bättre utan sjukdomssymtom, säger Gunnar. Han behandlas för sin sjukdom, en behandling som troligtvis har räddat hans liv. Bipolär sjukdom är ett kroniskt sjukdomstillstånd med växlande perioder, skov, av depressioner och manier. Mellan skoven kan många många människor med bipolär sjukdom leva ett normalt liv. Sjukdomen kallas även för manodepression och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. episoder (APA, 2013; APA, 2014). Bipolär sjukdom typ 1 börjar i genomsnitt vid 18 års ålder och bipolär typ 2 vid 22 års ålder (Hilty, et.al 2006). Det finns risk för suicid i samband med de svåra perioderna av depression. Dödligheten är stor både med konsekvenser av kroppslig sjukdom och självmord (Socialstyrelsen, 2010).

Växlingar mellan depression och mani/hypomani kan också ske så snabbt (så kallade snabbsvängande tillstånd, rapid cycling) där symtomen ofta är svårtolkade. En betydande andel personer med bipolär sjukdom upplever dessutom kvarvarande symtom mellan sjukdomsepisoder, så kallade restsymtom.

Andelen av de med bipolär sjukdom typ 1 som förskrivs litium skiljer sig fortfarande mellan enskilda län. Av de län som rapporterat in data för mer än tio patienter med bipolär sjukdom typ 1 placerar sig de flesta län mellan 66 och 80 procent, och inget län ligger under 55 pro­ cent. Andelen individer med bipolär sjukdom typ 1 – Bipolär sjukdom utreds och behandlas vid psykiatriska öppenvårdsmottagningar. På många håll finns specialiserade enheter; affektiva team eller mottagningar. Obehandlad sjukdom är förenad med flera återinsjuknanden, destruktivt beteende och ökad risk för inläggning på sjukhus. Bipolär störning - tidigare känd som "manisk depression" - är en psykisk sjukdom som orsakar ovanliga förändringar i humör, energi och aktivitetsnivåer och kan påverka ens förmåga att utföra dagliga uppgifter. Depression manifesteras vanligtvis som en långvarig låg känsla och / eller extrem ointresse i aktiviteter som en gång Att skriva romaner är ett tidskrävande arbete, särskilt då jag blivit så trögtänkt p.g.a. min Parkinson. Lägg till en stroke som skadat mig, en ADHD som gör det svårt att behålla fokus och som får mig tappa greppet om tiden, en bipolär sjukdom som gör mig impulsiv och en dyslexi som sabbar texten jag skriver.

En videoföreläsning om bipolär sjukdom där du även får möta personer som berättar om egna erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. Filmen är framtagen a

Symtom vid olika bipolära sjukdomar, bipolär sjukdom, syndrom, Bipolär I, bipolär typ 1, Bipolär II, bipolär typ 2, hypomani, Bipolär II ½, bipolär typ 2 och 1/2, cyklotomi, Bipolär III, bipolär typ 3, Bipolär IV, bipolär typ 4, hypertymt temperament, Bipolär V bipolär typ 5, Mixed state, dysforisk mani, rapid cycling Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar – en diagnos under debatt Sammanfattat Bipolär sjukdom förekommer hos tonåringar och även hos barn. Diagnosen är inte helt lätt att ställa, ef-tersom sjukdomsbilden ofta skiljer sig från den klas-siska med tidsmässigt klart avgränsade längre episo-der av mani och depression. Bipolär sjukdom och relationer är en komplicerad kombination. Men när sjukdomen kontrolleras och personen är stabil, är det möjligt för denne att leda ett helt normalt liv. Ur denna synvinkel kan drabbade personer förälska sig precis som andra, såvida de inte befinner sig i ett maniskt tillstånd som gör dem så euforiska och

Symtom vid olika bipolära sjukdomar, bipolär sjukdom, syndrom, Bipolär I, bipolär typ 1, Bipolär II, bipolär typ 2, hypomani, Bipolär II ½, bipolär typ 2 och 1/2, cyklotomi, Bipolär III, bipolär typ 3, Bipolär IV, bipolär typ 4, hypertymt temperament, Bipolär V bipolär typ 5, Mixed state, dysforisk mani, rapid cycling

Det finns två former av bipolär sjukdom, bipolär typ 1 och bipolär typ 2. Bipolär typ 1 kännetecknar tillståndet där depressioner varvas med maniska perioder.; Bipolär typ 2 innebär att depressioner varvas med en lindrigare form av maniska perioder som kallas för hypomani. En hypoman fas är ofta kortare och ger inte lika allvarliga följder som en mani kan göra. 6/7/2018 Bipolär sjukdom är ett livslångt tillstånd med hög ärftlighet. Tillståndet förlöper i maniska, hypomana, och depressiva skov och däremellan fritt intervall med varierande inslag av resttillstånd. Vid ett maniskt skov är patienten ofta i behov av heldygnsvård, eftersom psykotiska symtom förekommer. Växlingar mellan depression och mani/hypomani kan också ske så snabbt (så kallade snabbsvängande tillstånd, rapid cycling) där symtomen ofta är svårtolkade. En betydande andel personer med bipolär sjukdom upplever dessutom kvarvarande symtom mellan sjukdomsepisoder, så kallade restsymtom.